Målgrupp

– Järnvägsföretag; både stora och små järnvägsföretag inom gods- och persontrafik
– Infrastrukturförvaltare; hamnar, terminaler, kommuner, industrier, verkstäder/tjänstetillhandahållare
– Trafikhuvudmän/auktoriserade sökanden
– Transportstyrelsen
– Trafikverket
– Branschorganisationer

– Utländska motsvarigheter till ovan nämnda organisationer