Kompetens

Stefan Pettersson har under en 10-årsperiod arbetat på både Banverket och Transportstyrelsen (f.d Järnvägsstyrelsen) med konkurrensfrågor och tillämpning av järnvägslagstiftningen. Stefan har även varit sekreterare i utredningen om en ny kollektivtrafiklag och har därigenom en unik inblick i svensk kollektivtrafik.