Välkommen till Railrex!

Behöver du experthjälp inom frågor rörande säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare, järnvägsnätsbeskrivningar, kapacitetstilldelning, tillträde, trafikeringsavtal, tjänstetillhandahållande och avgifter? Då har du kommit rätt, Railrex är ett företag som specialiserat sig på just detta.

Företaget har unik kompetens inom dessa områden efter sammanlagt 10 års erfarenhet av regeltillämpning på Banverket, Järnvägsstyrelsen och sedermera Transportstyrelsen. Railrex har även kompetens inom trafikpolitik-, kollektivtrafikfrågor och strategiska frågor inom väg- och järnvägssektorn.

Välkommen att kontakta Railrex!